เลือกรุ่นรถ

KLR

KLR 650 ABS STD 2022_result.png
KLR 650 ADVENTURE 2022_result.png

KLR650 ABS 2022
269,500 บาท

KLR650 ADVENTURE 2022
1,568,000 บาท

NINJA

NINJA H2 SX SE PLUS 2020_result.png
NINJA H2 SX SE 2018_result.png
NINJA H2 2019_result.png
ZX-10 RR 2019_result.png
ZX-10 RR 2021_result.png

Ninja H2 SX SE PLUS 2020
1,299,000 บาท

Ninja H2 SX SE 2018
1,009,000 บาท

Ninja H2 2019
1,589,600 บาท

Ninja ZX-10 RR 2019
998,000 บาท

Ninja ZX-10 RR 2021
1,223,000 บาท

ZX-10 R SE 2019_result.png
ZX-10 R STD 2022-1_result.png
NINJA 1000 SX 2020_result.png
NINJA 1000 ABS 2019_result.png
ZX-6R GN 2022_result.png

Ninja ZX-10R SE
903,000 บาท

Ninja ZX-10R 2021
859,000 บาท

Ninja 1000 SX
706,900 บาท

Ninja 1000 ABS 2019
664,000 บาท

Ninja ZX-6R 2022
464,000 บาท

NINJA 650 KRT 2020_result.png
NINJA 650 STD 2020_result.png
NINJA 400 STD 2022_result.png
NINJA 400 STD 2021_result.png
NINJA 400 SE 2022-2_result.png

Ninja 650 KRT 2020
318,900 บาท

Ninja 650 STD 2020
313,800 บาท

Ninja 400 STD 2022
219,600 บาท

Ninja 400 STD 2021
210,400 บาท

Ninja 400 SE 2022
224,400 บาท

NINJA 400 HG 2022_result.png
NINJA 250 STD 2022_result.png
NINJA 250 STD 2020_result.png
ZX-25R SE 2022 GN_result.png

Ninja 400 HG 2022
226,800 บาท

Ninja 250 STD 2022
193,900 บาท

Ninja 250 STD 2020
179,500 บาท

Ninja ZX-25R SE 2022
283,000 บาท

NINJA

NINJA H2 SX SE PLUS 2020_result.png
NINJA H2 SX SE 2018_result.png
NINJA H2 2019_result.png
ZX-10 RR 2019_result.png
ZX-10 RR 2021_result.png

Ninja H2 SX SE PLUS 2020
1,299,000 บาท

Ninja H2 SX SE 2018
1,009,000 บาท

Ninja H2 2019
1,589,600 บาท

Ninja ZX-10 RR 2019
998,000 บาท

Ninja ZX-10 RR 2021
1,223,000 บาท

ZX-10 R SE 2019_result.png
ZX-10 R STD 2022-1_result.png
NINJA 1000 SX 2020_result.png
NINJA 1000 ABS 2019_result.png
ZX-6R GN 2022_result.png

Ninja ZX-10R SE
903,000 บาท

Ninja ZX-10R 2021
859,000 บาท

Ninja 1000 SX
706,900 บาท

Ninja 1000 ABS 2019
664,000 บาท

Ninja ZX-6R 2022
464,000 บาท

KLX

KLR

D-TRACKER

Moto-Group-บริษัทในเครือ.jpg