ทุกอาชีพมีสิทธิ์ออกรถได้ เตรียมเอกสารออกรถ ต้องใช้อะไรบ้าง?

ทุกอาชีพมีสิทธิ์ออกรถได้ : โดยเอกสารที่ทางไฟแนนซ์มักจะขอ สำหรับอาชีพกลุ่มอิสระ จะเน้นเอกสารแสดงรายรับต่อเนื่องเช่น Statement แบงค์ของบัญชีผู้ชื้อ และรูปถ่ายหน้าร้าน หน้าไซต์งาน หรือหน้าเพจเฟชบุ๊ค หรือเว็บไซต์ อายุทำเรื่องกู้ : ขั้นต่ำต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และทำงานบริษัทหรือทำงานประจำ ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง : 1-3 วันทำการ **ออกรถกับ "โมโต" จัดไฟแนนซ์ให้ฟรี ไม่คิดค่าบริการ ( ไม่สะดวกมาที่ศูนย์ จัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงบ้าน หรือที่ทำงาน )