ล่องแก่งที่โหดที่สุดในประเทศไทย ลำน้ำเข็ก by โมโตฮอลิค

ล่องแก่ง ลำน้ำเข็ก..มันส์ติดอันดับ 1ในไทย ท่องกระแสน้ำจังหวัดพิษณุโลก