top of page

[Trade-In] รับเทิร์นรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่น เปลี่ยนเป็น KAWASAKI


🔥🔥🔥 แลกเก่าเป็นใหม่ 🔥🔥🔥

รับเทิร์นรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่น เปลี่ยนเป็น KAWASAKI

เงื่อนไขการเทิร์นรถ..ขั้นตอนตามนี้ค่ะ

โปรดอ่านซักนิดก่อนจะเข้าขั้นตอนการเปลี่ยนรถ!!!

1. รถที่จะส่งประเมินราคา ต้องผ่อนไปแล้ว 50% ของยอดที่ต้องผ่อนทั้งหมด

(ถ้าผ่อนไม่ถึงไม่สามารถเปลี่ยนได้ เพราะปิดบัญชีไม่คุ้ม) 2. ผ่อนเหลือกี่เดือน และ ผ่อนต่อเดือนกี่บาท โปรดแจ้งข้อมูล

ให้ทางเราเพื่อประเมินราคา 3. โปรดถ่ายรูป ด้านหน้ารถ ข้างรถ หลังรถ และเลขไมล์รถ 4. โปรดแจ้งทางเราซักนิดว่าลด เคยล้ม ชน หรือไม่ และมีรอยตรงไหน 5. โปรดแจ้ง รุ่นที่ลูกค้าอยากจะเปลี่ยน เพื่อให้เราดำเนินการต่อค่ะ

หากครบทุกข้อตามที่แจ้งไปเบื้องต้น.."ส่งรูปถ่ายรถ 4 ด้าน ( ซ้าย ขวา หน้า หลัง ) สำเนารถ หรือ เล่มทะเบียน และ เลขไมล์รถ" >> ผ่านออนไลน์ เพื่อประเมินราคา 👈 >> Line official : @motoaholic [*ใส่ @ ด้านหน้า]

Коментарі


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Moto-Group-บริษัทในเครือ.jpg
bottom of page