9 ขั้นตอนง่ายๆในการเข็นรถบิ๊กไบค์ถอยหลัง

9 ขั้นตอนง่ายๆในการเข็นรถบิ๊กไบค์ถอยหลัง

1. ตั้งรถให้ตรงให้ได้จุดศูนย์ถ่วงของตัวรถรถจะเบา

2. บิดตัวไปทางขวามือ

3. ยืดแขนขวาแล้วเอาส้นมือไปดันไว้ที่เบาะหรือสายรัดที่ติดมากับเบาะ แต่หากรถมีกันตกให้จับกันตก แล้วใช้แรงจากแขนขวาพลักออกไป

4.ขาขวานำขาซ้าย

5.ใช้แขนซ้ายจับที่เเฮนด์เพื่อใช้บังคับทิศทาง ห้ามเกร็งหรือแขนตึง

6. แรกๆใช้ก้าวชิดก้าไปก่อนโดยก้าวเท้าขวา แล้วตามด้วยเท้าซ้าย พอชินแล้วก้ก้าวซ้ายน้ำขวาตาม สลับเป็นฟันปลา 7.สายตามองทางที่เราจะไป

8.พอถึงจุดจะจอดก้เอามือดึงเบาๆให้รถหยุด

9.พอหยุดรถแล้วกลับมาอยู่ในท่าตรงปกติแล้วกำเบรคหน้าเตะขาตั้งลงแล้วจอดรถ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts