top of page

รถมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันอะไรดี เบนซิน 91 แก๊สโซฮอล์ 91 , 95 E20

มารู้จักน้ำมันกันก่อนนะครับ 1. น้ำมัน เบนซิน 91 = น้ำมันที่เกิดจากบวนการกลั่นน้ำมัน นำมาผสมสารเพิ่มคุณภาพ และสารเติมแต่ง ให้ได้ค่าออกเทนตามที่ต้องการ 2. แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) = น้ำมันเบนซิน 91 (ข้อ 1) 90% นำมาผสมกับ เอทานอล 10% 3. แก๊สโซฮอล์ 91 (E10) = น้ำมันเบนซินออกมาจากโรงกลั่นมีค่า ออกเทน อยู่ที่ 87 90% มาผสมกับ เอทานอล 10% 4. E20 (ตัวนี้จริงๆแล้ว มีค่าออกเทน สูงถึง 98 ) = น้ำมันเบนซิน 91 (ข้อ 1) 80% นำมาผสมกับ เอทานอล 20% *** เอทานอล มีคุณสมบัติที่ควรรู้คือ มันเพิ่มค่าอ็อคเทนให้สูงขึ้นได้ และ มัน ระเหยได้ ***

คำถาม : แก็สโซฮอล 91 อืด

คำตอบ : 1. การใช้น้ำมันออกเทน 91 กับเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันออกเทน 91 จะไม่เกิด การน็อค หรืออืด อย่างแน่นอน ยกเว้นแต่ว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ต้องการน้ำมันออกเทน 95 ในการจุดระเบิด แต่ เติมน้ำมันออกเทน 91 เข้าไป จะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นทันที ซึ่งเกิดขึ้นได้ กับ รถยนตร์เก่าทั่วไป และรถยุโรป เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากรถยุโรปต่องการ ออกเทนในการจุดระเบิดที่ 95

2. แก๊สโซฮอล์ 91 (E10) = น้ำมันเบนซินออกมาจากโรงกลั่นมีค่า ออกเทน อยู่ที่ 87 90% มาผสมกับ เอทานอล 10% เอทานอล มีคุณสมบัติคือ ระเหยได้ หลังจากที่ เอทานอล ระเหยออกไป น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 จะมีค่าออกเทนลดลงไปตามระยะเวลา ซึ่งเกิดขึ้นได้กับ ปั้มหลอดที่มีการเก็บน้ำมันไว้ ไม่ดี และปั้มเก่าๆ ที่เก็บน้ำมันไว้เป็นระยะเวลานาน จะเห็นได้ว่าเติมแล้ว เครื่องมีอาการทันที

สรุปคือ รถถ้าใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนเหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนตร์ จะทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และยังช่วยให้ประหยัดน้ำมัน แต่ถ้าใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำกว่าความต้องการอาจทำให้เครื่องยนต์เกิดการน็อค และทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง วิ่งอืดขึ้น แต่ถ้าใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่าที่เครื่องยนต์ต้องการ ทำได้โดยจะไม่ก่อความเสียหายใดๆกับเครื่องยนต์

มอเตอร์ไซค์ออกแบบมาให้สามารถ ใช้น้ำมันเบนซิน 91 แปลว่า ต้องการค่าออกเทนในการจุดระเบิดที่ 91 เพราะฉนั้น น้ำมันที่เติมได้ เบนซิน 91 / แก๊สโซฮอล์ 95 / แก๊สโซฮอล์ 91 / E20

หรือดูได้จากหน้าคู่มือจะมีสัญลักณ์ติดคือ แก๊สโซฮอล์ 95 E10 / E20 , แก๊สโซฮอล์ 91 E10 จะเลือกเติมอะไรอยู่ที่ตัวท่านเลย จะผสม ยังไงก็เติมได้หมด ถ้าเติมจากปั้มที่ได้มาตรฐาน

ที่มา msxthai


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Moto-Group-บริษัทในเครือ.jpg
bottom of page