รถมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันอะไรดี เบนซิน 91 แก๊สโซฮอล์ 91 , 95 E20

มารู้จักน้ำมันกันก่อนนะครับ 1. น้ำมัน เบนซิน 91 = น้ำมันที่เกิดจากบวนการกลั่นน้ำมัน นำมาผสมสารเพิ่มคุณภาพ และสารเติมแต่ง ให้ได้ค่าออกเทนตามที่ต้องการ 2. แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) = น้ำมันเบนซิน 91 (ข้อ 1) 90% นำมาผสมกับ เอทานอล 10% 3. แก๊สโซฮอล์ 91 (E10) = น้ำมันเบนซินออกมาจากโรงกลั่นมีค่า ออกเทน อยู่ที่ 87 90% มาผสมกับ เอทานอล 10% 4. E20 (ตัวนี้จริงๆแล้ว มีค่าออกเทน สูงถึง 98 ) = น้ำมันเบนซิน 91 (ข้อ 1) 80% นำมาผสมกับ เอทานอล 20% *** เอทานอล มีคุณสมบัติที่ควรรู้คือ มันเพิ่มค่าอ็อคเทนให้สูงขึ้นได้ และ มัน ระเหยได้ ***