top of page

เทคนิคการบำรุงรักษา Bigbike

ใครที่มีบิ๊กไบค์แล้ว การบำรุงรักษาบิ๊กไบค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการยืดอายุการใช้งาน และทำให้การขับขี่บิ๊กไบค์ของคุณนั้นปลอดภัยขึ้น แต่เราจะมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าต้องดูแลอะไรอย่างไรบ้าง

1.ดูแลรักษาเครื่องยนต์และส่วนต่างของบิ๊กไบค์ให้มีประสิทธิภาพและสะอาดอยู่เสมอ เช็คการทำงานของเครื่องยนต์ว่าปกติหรือไม่ทุกครั้งที่ใช้ พร้อมทั้งทำความสะอาดในส่วนต่างๆของ Bigbike ให้สะอาดไร้สิ่งสกปรก

2.ตรวจเช็คและเปลี่ยนไส้กรองอากาศ โดยการเข้ารับการตรวจเช็คจากศูนย์หรือผู้ให้บริการด้านบิ๊กไบค์ ทุกระยะทาง 5,000 กิโลเมตร พร้อมทั้งเปลี่ยนไส้กรองทุกระยะทาง 10,000 กิโลเมตร

3.ทำความสะอาดหัวเทียน และตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเขี้ยวหัวเทียนให้เรียบร้อย โดยต้องทำการตรวจเช็คหัวเทียนทุกๆระยะทาง 5,000 กิโลเมตร และควรได้รับการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ในระยะทาง 10,000 กิโลเมตร

4.ตรวจเช็คระดับของน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ โดย ทำการตรวจเช็คระดับของน้ำมันเครื่องเมื่อวิ่งได้ในทุกๆระยะทาง 100 กิโลเมตร และทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับบิ๊กไบค์ทุกๆ 2,500 กิโลเมตร

5.ทำการเปลี่ยนไส้กรองของน้ำมันเครื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของ Bigbike ที่ดีขึ้น โดยต้องทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง เมื่อวิ่งมาได้แล้วในระยะทางประมาณ ทุกๆ 2,500 กิโลเมตรเป็นต้นไป

6.ตรวจเช็คท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงว่า มีรอยฉีกขาดหรือมีความกรอบแตกหรือไม่ โดยควรทำการตรวจเช็คท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงทุกๆระยะทาง 5,000 กิโลเมตร และควรทำการเปลี่ยนท่อทางเดินน้ำมันเครื่องทุกๆ 20,000 กิโลเมตร

7.ตรวจเช็คระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ว่ามีรอยฉีกขาดของแว็คคั่มหรือไม่ และมีอาการกรอบแตกหรือไม่ โดยทำการตรวจเช็คระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงๆ ทุกเวลาที่มีระยะการวิ่งถึง 5,000 กิโลเมตร และทำการเปลี่ยนระบบส่งเชื้อเพลิงทุกครั้งเมื่อมีการวิ่งถึงระยะทาง 20,000 กิโลเมตร

8.เช็คคาร์บูเรเตอร์ของบิ๊กไบค์ ให้มีความปกติ โดยทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ ทุกๆระยะทาง 15,000 กิโลเมตร พร้อมทั้งตรวจเช็คยางปากคาร์บูเรเตอร์ว่ามีสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ มีอาการกรอบแตกหรือมีรอยฉีกขาดของยางปากคาร์บูเรเตอร์หรือไม่ โดยควรทำการตรวจเช็คยางปากคาร์บูเรเตอร์บิ๊กไบค์ทุกๆ ระยะทาง 10,000 กิโลเมตร และทำการเปลี่ยนยางปากคาร์บูเรเตอร์บิ๊กไบค์ทุกๆระยะ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายช้าหรือเร็วแล้วแต่การใช้งานและอายุการใช้งาน

9.เช็คระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยสามารถเข้ารับการตรวจเช็คระดับน้ำของบิ๊กไบค์ว่าปกติดีหรือไม่ เมื่อวิ่งครบทุกๆระยะทาง 100 กิโลเมตร และทำการเปลี่ยนระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทุกๆระยะทาง 20,000 กิโลเมตร พร้อมทั้งทำการตรวจเช็คท่อทางเดิน และฝาหม้อน้ำให้ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งตรวจเช็คว่ามีตะกอนในหม้อพักหรือไม่ ซึ่งสามารถทำการตรวจเช็ค ท่อทางเดินบิ๊กไบค์ ฝาหม้อน้ำบิ๊กไบค์ และตะกอนในหม้อพักบิ๊กไบค์ได้ในทุกๆระยะทาง 5,000 กิโลเมตร

10.ตรวจเช็คระบบระบบความร้อยด้วยน้ำมันของ Bigbike พร้อมทั้งทำการตรวจท่อทางเดินน้ำมันของบิ๊กไบค์ โดยสามารถเข้ารับการเช็คระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมันและท่อทางเดินน้ำมันของบิ๊กไบค์ได้ทุกๆระยะทาง 2,500 กิโลเมตร

11.ทำการตรวจเช็คระยะห่างของวาล์ว สำหรับบิ๊กไบค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 250 ซีซี ถึง 399ซีซี โดยสามารถทำการตรวจเช็คได้ในทุกๆระยะทาง 10,000-15,000 กิโลเมตร , สำหรับบิ๊กไบค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 400 ซีซี ถึง 749 ซีซี สามารถทำการตรวจเช็คได้ในทุกๆระยะทาง 15,000-17,000 กิโลเมตร , บิ๊กไบค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 750 ซีซี ถึง 999 ซีซี สามารถทำการตรวจเช็คได้ในทุกๆระยะทาง 17,000-26,000 กิโลเมตร , สำหรับบิ๊กไบค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,000 ซีซี ขึ้นไป สามารถทำการตรวจเช็คได้ในทุกๆระยะทาง 28,000 กิโลเมตร

12.ทำการตรวจเช็คระบบตัดต่อส่งกำลังของบิ๊กไบค์ ระบบคลัทช์ โดยทำการตรวจเช็คฟรีคลัทช์ ทุกๆระยะการขับขี่ที่ 5,000 กิโลเมตร พร้อมทั้ง ทำการตรวจเช็คแผ่นคลัทช์ได้ในทุกๆระยะทางง 20,000 กิโลเมตร

13.ตรวจเช็คระบบส่งกำลังของบิ๊กไบค์ เช็คการทำงานของบิ๊กไบค์ที่มีการใช้เพลา และดูแลความพร้อมของน้ำมันเฟืองท้าย เกรดดับเบิ้ลยู 90 ของบิ๊กไบค์ โดยสามารถเข้ารับการตรวจเช็คได้ในทุกๆระยะทาง 5,000 กิโลเมตร และเข้ารับการเปลี่ยน ระบบส่งกำลัง เปลี่ยนเพลา เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย ได้ในทุกๆระยะ 10,000 กิโลเมตร

14.เช็คความพร้อมของโซ่บิ๊กไบค์ และตรวจเช็คความตึงหย่อนของโซ่ พร้อมทั้ง ดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ หรือเข้ารับการดูแลทำความสะอาดโซ่บิ๊กไบค์ทุกๆระยะทาง 500 กืโลเมตร และทำการเช็คระบบหล่อลื่นของโซ่บิ๊กไบค์ด้วยน้ำมันเฉพาะทุกๆ ระยะทาง 300 กิโลเมตร นอกจากนี้ ต้องทำการเช็คสเตอร์ของบิ๊กไบค์ให้ดี ทั้งสเตอร์หน้าและหลัง ในทุกๆระยะทาการขับขี่ 1,500 กิโลเมตร

และนี่ก็คือเทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษา Bigbike ของคุณให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีในทุกครั้งที่ขับขี่ แถมยังช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น หากคุณใช้เทคนิคการบำรุงรักษาบิ๊กไบค์ ให้ใช้งานได้อย่างยาวนานด้วยวิธีดังกล่าว รับรองว่าคุณจะสามารถใช้งาน Bigbike คันโปรดของคุณไปอีกเนิ่นนาน

ขอบคุณบทความดีดีจาก : http://th-bigbike.com/

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Moto-Group-บริษัทในเครือ.jpg
bottom of page