สัญลักษณ์มือ ใช้ในการออกทริปของ BIGBIKE

การขับขี่บิ๊กไบค์นั้น หลายๆคนก็ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆในการขับขี่ เนื่องจากการขับขี่ Bigbike ประเภทนี้ อาจจะไม่สามารถพูดคุยกันได้ เนื่องจากเสียงดัง อาจจะได้ยินไม่ชัดหรือเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้ พร้อมทั้งหากได้รับการใช้สัญลักษณ์มือแทน อาจจะทำให้เห็นได้ชัดกว่า

โดยคันนำนั้น เป็นผู้แสดงสัญลักษณ์ และให้คันต่อๆไปทำสัญลักษณ์ตาม แต่เราต้องทำความเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆเสียก่อน ใครที่เป็นสาวกบิ๊กไบค์นั้นควรที่จะรู้เป็นอย่างมาก โดยจะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลย

12 สัญลักษณ์มือ เวลาขับขี่ Bigbike ในขณะที่ออกทริป

1.การให้สัญญาณ ” หยุด” โดยการใช้สัญลักษณ์มือขณะที่ขับขี่บิ๊กไบค์นั้น ควรใช้มือซ้าย ที่ไม่ได้จับแฮนด์ ยกขึ้นมาในลักษณะ 5 นิ้ว เพื่อเป็นการแสดงว่า ให้หยุดรถ

2.การให้สัญญาณ ” ขับขี่เรียง 1 ” สามารถทำสัญลักษณ์นี้ได้โดยการที่ผู้ที่ขับนำหน้า ชูมือซ้ายขึ้นมา มือที่ไม่ได้จับแฮนด์ จากนั้น ให้ยกขึ้นสูง แล้วชูนิ้วชี้ขึ้นมาหนึ่งนิ้วเท่านั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ให้ขับขี่เพียงแถวเดียวเท่านั้น

3.การให้สัญญาณ ” เชิญขึ้นนำตามสบาย ” สำหรับคนที่ต้องการที่จะนำไปก่อน โดยผู้นำคันหน้า ควรให้สัญญาณมือ โดยการ กางมือซ้ายออกมา แบบมือ แล้วโบกในระยะหน้าอกจากด้านหลังไปทางด้านหน้า เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่า คันไหนที่ต้องการแซงไปก่อนนั้น ก็สามารถแซงได้เลย

4.การให้สัญญาณ ” ชะลอความเร็ว ” ผู้นำคันแรก ที่เห็นสภาพถนนด้านหน้า ต้องการให้ Bigbike คันหลังๆที่ตามมานั้นหยุดความเร็ว หรือชะลอความแรงของรถให้ช้าลงนั้น สามารถทำสัญลักษณ์ได้ดังต่อไปนี้ โดยการกางแขนซ้ายออกมาระดับอก แบมือ แล้วทำการโบกแขนขึ้นและลง เพื่อเป็นการบอกว่าให้ลดความเร็ว

5.การให้สัญญาณ ” ขับขี่สลับฟันปลา ” ผู้นำคันแรก สามารถแสดงสัญลักษณ์มอเตอร์ไซค์ได้ทราบถึงความต้องการนี้ได้โดยการที่ ยกมือซ้ายขึ้นมาเหนือหัว แล้ว ชูนิ้วเป็นสัญลักษณ์ สองนิ้ว หรือสัญลักษณ์ สู้ตาย นั่นแหละครับ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ให้สามารถขับขี่แบบฟันปลาได้

6.การให้สัญญาณ ” น้ำมันหมดแล้ว ” ผู้นำคันแรก สามารถแสดงสัญลักษณ์นี้ได้ เพื่อให้ Bigbike คันอื่นๆนั้น ที่ต้องการเติมน้ำมันด้วยหรือต้องการพักรถนั้น ได้เห็นว่า เตรียมตัวเข้าปั๊มน้ำมัน โดยสารให้สัญลักษณ์โดยการใช้ไปที่ถังน้ำมัน โดยสามารถมองกระจกหลังได้ว่า คันอื่นจะเห็นหรือไม่ เมื่อเห็นแล้วคันหลังๆก็จะทำตามกันต่อๆไป แล้วในสถานีข้างหน้าก็จะได้เลี้ยวเข้าปั๊มพร้อมๆกัน

7.การให้สัญญาณ ” เพิ่มความเร็ว ” ผู้นำคันแรก สามารถแจ้งให้คันหลังรู้ได้ว่า ควรเพิ่มความเร็ว ได้โดยการใช้สัญลักษณ์มือดังต่อไปนี้คือ แบมือหงายขึ้นข้างลำตัว ใช้มือซ้าย แล้วยกขึ้น แนวเดียวกับลำตัว เหมือนใช้ท่าเพิ่มพลังต่างๆ เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์การเพิ่มความเร็วนั่นเอง

8.การให้สัญญาณ ” อุปสรรคด้านหน้า ” เป็นการแจ้งเตือนให้รู้ว่าข้างหน้า เหล่าบรรดา Bigbike คันหลัง ๆจะพบเจอกับอุปสรรคบนท้องถนน คันแรกสามารถทำสัญญาณนี้ได้โดยการใช้มือซ้าย ชี้ลงที่พื้นข้างซ้าย จากนั้นใช้ขาขวา กางออก โดยให้เท้านั่น เตะออกมาทางด้านข้างขวา

9.การให้สัญญาณ ” พัก ” การให้สัญญาณ การพักรถขณะที่เดินทางนั้น สามารถทำได้ง่าย เช่นการพักรถเพื่อกินข้าว โดยผู้ขับขี่คันหน้า สามารถสัญลักษณ์มือได้โดยการชี้นิ้วมือมาที่ปาก ให้คันหลังเห็นเป็นการแสดงว่าเดี๋ยวจะมีการพักข้างหน้า

10.การให้สัญญาณ ” หยุดฉุกเฉิน ” ไม่เหมือนกับการหยุดแบบธรรมดา เพราะว่าการแจ้งสัญลักษณ์หยุดแบบธรรมดานั้น คือการที่ที่บอกว่า เดี๋ยวเตรียมหยุดในข้างหน้า แต่การที่จะแจ้งสัญลักษณ์หยุดฉุกเฉินนั้นคือหยุดทันที แต่ต้องแจ้งสัญญาณเพื่อไม่ให้เกิดปัญห