โปรโมชั่น เดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์ต่ำ 5% รุ่น Z250 Z300 และ NINJA300 ที่โมโตฮอลิคที่เดียวเท่านั้น!!