Beyond Riding No.2

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ทางคาวาซากิ โมโตฮอลิค ได้จัดกิจกรรมสุด Exclusive ในการเพิ่มทักษะการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์BIGBIKE ณ.สนาม Bira Circuit Kart โดยหลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระดับคือ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (BASIC COUSE) และ หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่2 ของปีนี้ ทางบริษัทได้จัดหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องมากว่า 3ปี โดยทีมครูฝึกที่ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการขับขี่ ทั้งในระดับการแข่งขันระดับประเทศ และ ผู้เชี่ยวชาญในการขับขี่ในรูปแบบการออกทริป

ท่านสามารถติดตามกิจกรรม Beyond Riding ครั้งที่ 3 12 มิถุนายน 2559 นี้ โดยทางเราจะประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผ่านทาง Facebook และ Website ของทางบริษัทครับ