เปิดตัวแล้ว! ZX10R 2016 เวลา1ทุ่มตรง ที่ประเทศ SPAIN ครับ

GET CLOSER!! with Kawasaki Motoaholic