ทำไมกู้สินเชื่อ (ซื้อรถ) ไม่ผ่าน

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไม?? กู้สินเชื่อ (ซื้อรถ) ไม่ผ่าน

ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเป็น 2 กรณี > กรณีที่1 (ประวัติขาวสะอาด) : สมมุติว่ามีคนมาขอยืมเงินคุณ 100,000 บาท คุณก็ต้องคิดแล้วว่า เค้าจะมีกำลังความสามารถในการคืนเงินคุณได้มากน้อยแค่ไหน จะหาเงินจากไหนมาใช้หนี้คุณ ...คุณก็ต้องไปเช็คประวัติของผู้ที่ม