Grand Opening โชว์รูม KawasakiMotoaholic สาขาหัวหิน


ภาพบรรยากาศงานเปิดโชว์รูม Kawasaki Motoaholic เมื่อวันที่ 13 มค. 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งโชว์รูมแห่งนี้เปิดขึ้นเพื่อรองรับนักบิดโซนใต้ตอนบน เพชรบุรี ,หัวหิน ,ชะอำ 🤗Lacation พิกัดโชว์รูม🤗 หาง๊ายง่าย อยู่ตรงอุโมงค์สนามบินหัวหิน (บ่อฝ้าย) จากกรุงเทพ—>ขาลงใต้ขับมาอยู่