ขอเชิญร่วมกิจกรรม"Asia Road Race Champianship2017" Round 6 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560