"นินจาสายบันเทิง" Meeting #2


🏍 กลับมาอีกครั้งกับการรวมตัวของ"นินจาสายบันเทิง" Meeting #2

“ลงทะเบียน รับของที่ระลึกหน้างาน" 🏍

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : ณ ลาน Kawasaki Motoaholic วงเวียนพระราม 5

เวลา : 18.00 น. เป็นต้นไป

แผนที่สนาม GPS : https://goo.gl/maps/1nANsg9Tiop