Versys-X 300 Club Thailand Meeting & Riding Course 01 / 05.08.2560


Versys-X 300 Club Thailand Meeting & Riding Course 01 / 05.08.2560

กิจกรรมสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์คาวาซากิ Versys-X 300 ฝึกอบรมการขับขี่เรียนรู้และเพิ่มทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง ทั้งทางเรียบและทางฝุ่น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน