Club Versys Thailand Riding 10-09-2559

October 30, 2016

>>ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอน Club Versys Thailand Riding @Motoaholic Riding School จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Club Versys Thailand วันที่ 10 กันยายน 2559

>>โดยครูฝึกที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกจาก Kawasaki Thailand > สถานที่เรียน ลานฝึกขับขี่ปลอดภัย (วงเวียนพระราม 5 หลังโมโตฮอลิค)