top of page

การนั่งซ้อนท้าย Bigbike อย่างไร ให้ถูกต้องและปลอดภัย

ผู้ซ้อน การนั่งซ้อน Bigbike ให้ถูกต้องนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน แต่การนั่งซ้อน Bigbike อย่างไรให้ปลอดภัยนั้นเดี๋ยวมาดูกัน

>> สำหรับผู้ที่นั่งซ้อนท้ายนั้น จะนั่งซ้อนท้าย Bigbike อย่างไรให้ Happy และสบายที่สุดนั้น ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานออกมาอย่างแน่ชัดว่าผู้ซ้อนควรซ้อนแบบใดให้นั่งอย่างมีความสุข เพราะว่าผู้ขับขี่ Bigbike บางคนนั้นก็ห่วงว่าผู้ซ้อนจะได้รับอันตราย นั่งไม่ปลอดภัย แต่เทคนิคดังต่อไปนี้จะมาช่วยให้ผู้ที่ซ้นมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนั้น มีความสุขและนั่งอย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยเราจะมาแนะนำวิธีการซ้อนและยกตัวอย่างวิธีการซ้อนที่ผิดวิธีมาให้ทราบกันถ้วนหน้าดังต่อไปนี้ เทคนิคการนั่งซ้อนท้าย Bigbike

1.วิธีการทรงตัวที่ผิดของผู้นั่งซ้อนบิ๊กไบค์ คือการนอกแนบชิดผู้ขับขี่มากเกิดไป ในลักษณะที่โอบกอดผู้ขับขี่มากเกินไป อาจจะทำให้ผู้ขับขี่นั้นขับขี่ไม่ถนัด ถือเป็นการนั่งซ้อนท้ายบิ๊กไบค์ที่ผิดวิธี และไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมาก

2.วิธีการทรงตัวที่ผิดของผู้นั่งซ้อนบิ๊กไบค์ ในการที่นั่งตัวเอนไปข้างหลังมากเกินไป ทำให้เกิดการถ่วงไปข้างหลัง อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ผู้ขับขี่อาจจะขับขี่ไม่ถนัดและผู้ซ้อนอาจจะตกหล่นไปจากการซ้อนได้ ถือว่าเป็นการนั่งที่ไม่ปลอดภัย

3.วิธีการซ้อนบิ๊กไบค์ที่ถูกต้อง คือการนั่งให้พอดีเบาะ วางขาตั้งฉากแนบลำตัว สามารถเอามือวางบริเวณตัวถังน้ำมันได้ทั้งสองข้าง วิธีการนั่งแบบนี้ ถือว่าเป็นวิธีการซ้อนท้ายบิ๊กไบค์ที่ถูกต้องหนึ่งวิธี สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.วิธีการซ้อนบิ๊กไบค์ที่ถูกต้อง โดยการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งวางไว้บนตัวถัง และเอามืออีกหนึ่งข้างจับพนักพิงหลังเอาไว้ นั่งให้สมดุลแล้ววางขาตั้งฉาก ถือว่าเป็นการนั่งที่ปลอดภัยอีกหนึ่งวิธี สามารถนำเอาไปใช้ในการซ้อนบิ๊กไบค์ได้วิธีการซ้อนบิ๊กไบค์ที่ถูกต้อง วิธีสุดท้าย คือการนั่งโอบผู้ขับขี่ โดยวางมือไว้บริเวณตัวถังทั้งสองข้าง แล้วมองเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกับผู้ขับขี่ เป็นการช่วยดูเส้นทาง และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ซ้อนด้วย

แค่นี้คุณก็สามารถนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งที่เดินทางแล้วครับ เรียกว่าเป็นวิธีง่ายๆที่คุณสามารถเอามาใช้ในการเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ซ้อนและผู้ขับขี่ ขอบคุณบทความดีดีจาก http://th-bigbike.com/

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Moto-Group-บริษัทในเครือ.jpg
bottom of page