Kawasaki Motoaholic Trip @ทริปโขงเจียม 20 - 23 พฤษภาคม 2559

June 28, 2016

 

จุดหมายการเดินทางในทริปนี้คือ สามพันโบก โขงเจียม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม แก่งตะนะ แหล่งท่องเที่ยงขึ้นชื่อในจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทางไปกลับ 3 วัน ร่วม 1,500 กิโลเมตร
กับกองคาราวาน Motoaholic ร่วม 40 คัน