โปรโมชั่น เดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์ต่ำ 5% รุ่น Z800 ได้ที่โมโตฮอลิคที่เดียวเท่านั้น!!