Meeting Motoaholic ราชพฤกษ์

ผ่านไปแล้วกับMeetingอบอุ่นๆ กับการต้อนรับลูกค้าครอบครัวโมโตฮอลิค สาขาราชพฤกษ์ ครั้งนี้จัดกันที่ MOTOGROUP LOUNGE ใน Go-Dunk Clubmoto

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับ พบกับMeetingครั้งต่อไปที่Motoaholic สาขาต่างๆครับ