ครูฝึกขับขี่ Kawasaki Motoaholic

ตัวแทนคาวาซากิดีลเลอร์ทั่วประเทศส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมครูฝึกขับขี่ กับ Kawasaki Good Riders School เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับการสอนการขับขี่ให้แก่ลูกค้าคาวาซากิ "เพราะความปลอดภัยสำคัญที่สุดเสมอ" "Kawasaki Motoaholic, When Speed and Safty Come Together."

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Moto-Group-บริษัทในเครือ.jpg